Warsztat: Objectives and Key Results (OKR) – OKR dla business agility

OKR (Objectives Key Results) to system ustalania celów, określania ich kluczowych rezultatów oraz przeglądu realizacji. Stosowany w firmach Doliny Krzemowej (Google, LinkedIn) zdobywa coraz większą popularności w polskich biznesach. Używają go m.in. Allegro, OLX czy w Gazeta.pl

OKRy definiują inspirujące cele, mierzalne rezultaty oraz konkretne akcje (np. projekty, inicjatywy, lub szczegółowe zadania) umożliwiające uzyskanie rezultatów. mogą być stosowne na poziomie firmy, jej obszarów biznesowym i/lub zespołu.

Metoda OKR pozwala osiągnąć:
– Spójność celów w układzie pionowym (hierarchia komórek firmy), jak i poziomym (między komórkami na tym samym poziomie)
– Zaangażowanie i współpracę zespołów i ludzi
– Zwinność biznesową (business agility) na skutek szybkiej adaptacji do zmieniającej się sytuacji biznesowej

Dzięki wykorzystaniu casów i praktycznym ćwiczeniom warsztat pozwoli uczestnikom na poznanie metody OKR, stworzenie OKR-ów dla przykładowej firmy, a także na stworzenie pierwszej wersji OKR-ów dla swojego kontekstu biznesowego (np. dla zespołu). Będzie też inspiracją dla uczestników do rozpoczęcia własnej podróży w świat OKR-ów w ich firmie lub zespole.

Cele warsztatu:
– Poznanie metody OKR i jej stosowania dla uzyskania zwinności biznesowej w swojej organizacji i/lub zespole
– Poznanie i praktyczne ćwiczenia określania celów w metodzie OKR
– Praca nad jakością zapisu celów w metodzie OKR
– Zrobienie pierwszego kroku na drodze stworzenia OKR w firmie i/lub zespole oraz przygotowanie planu podejścia i dalszych kroków do zrobienia do wdrożenia OKR w firmie/zespole

Odbiorcy warsztatu
– Pracownicy organizacji pracujących w OKR
– Szefowie i menedżerowie firm, które chcą OKRy wprowadzić
– Szefowie zespół produktowych
– Trenerzy agile zaintersowani metodą

Program warsztatu

1. Podejście do ustalanie celów zespołów i firm w duchu Agile i Management 3.0:
– Pryncypia i zasady podejścia Agile i Management 3.0
– Słabości tradycyjnego podejścia do ustalania celów (np. MBO)
– Inne metody określania celów (V2MOM)

2. OKR: podstawowe elementy metody oraz proces ustalania i przeglądu OKR-ów
– Jakie zagadnienia i problemy adresują OKR-y
– Podstawowe elementy metody: cele, kluczowe rezultaty, akcje
– Dobre praktyki ustalania celu, kluczowych rezultatów i akcji

3. Ćwiczenia praktyczne
– ustalanie OKR-ów dla firmy ABC

4. Proces OKR-owy: ustalanie (planowanie), okresowy przegląd, podsumowanie kwartału i planowanie następnego okresu (kwartału)

5. OKR w firmie 4Results – case study – ustalenie OKR oraz akcji dla 4Results:
– Poziom firmy
– Poziom zespołów
Dyskusja i analiza OKR-ów

5. Wprowadzanie OKR-ów w praktyce:
– Doświadczenia praktyczne
– Wskazówki dotyczące wprowadzania OKR-ów

6. OKR jako narzędzie uzyskania business agility – 0 proc.
– Business agility i jej znaczenie
– OKR-y jako narzędzie uzyskania business agility – powiązanie z Agile i Management 3.0

7. OKR w zespole/firmie uczestnika warsztatu
– Ustalenie OKR oraz akcji dla środowiska biznesowego uczestników (praca indywidulana lub w grupach)
– Przedstawienie wypracowanych OKR-ów oraz ich dyskusja i analiza
– Dyskusja podejścia do wdrożenia OKR-ów w firmie uczestnika warsztatu

8. Podsumowanie warsztatu:
– Najważniejsze zagadnienia tworzenia, stosowania i wdrożenia OKR-ów
– Indywidualny plan działań dotyczących wprowadzenia OKR-ów w zespole/firmie uczestników warsztatu