Jak od celów firmy dojść do priorytetów w backlogu

Slajdy i tezy z prezentacji “Od celów firmy do priorytetów rozwojowych” z Konferencji Inżynierii Wymagań i Analizy Biznesowej KIWAB 2019. Całość można znaleźć na Slideshare.

Cel OKR zespołu powinien wpływać na postęp priorytetów firmy. Realizowane zadania powinny wpływać na zmianę Kluczowych Rezultatów.

Wizja produktu i OKR
Od wizji przez OKR do wymagania i zmiany w backlogu

Każdą miarę można rozłożyć na składowe. Zysk zależy od przychodów i kosztów. Popularność produktu od sumy pozyskanych użytkowników / klientów i tych lojalnych, którzy regularnie z niego korzystają.

Lojalność zależy od tego czy użytkownik jest z produktu zadowolony. Dzieje się tak, gdy produkt spełnia oczekiwania i realizuje zadania, do których go “zatrudniają”. Co to jednak znaczy? Tu zaczyna się rozmowa o Jakości. Dla każdego może to być co innego. Dobra wiadomość jest taka, że można się nauczyć ją mierzyć…

Kwantyfikacja jakości
Miary jakości z Competitive Engineering – Tom Gilb

W książce “Competitive engineering” Tom Gilb opisuje jak mierzyć rzeczy pozornie niewymierne. Na przykład użyteczności może odpowiadać miara “training requirement”: ile godzin nauki potrzeba, żeby ktoś mógł w pełni zacząć korzystać z produktu.

Poszukiwanie odpowiednich miar to kluczowa faza w procesie rozwoju produktu. Jest ważniejsze niż zarządzanie backlogiem czy tworzenie roadmap.

Piramida wartości
Jak od zmiany w backlogu dojść do większej sprzedaży

Definiowanie jakości i potrzeb jest trudne. Wolimy rozmawiać o rozwiązaniach i funkcjonalnościach do wprowadzenia. Poszukiwanie miar wymaga cierpliwości, zrozumienia użytkownika. W trakcie okazuje się, że niewiele funkcji produktu jest wykorzystywanych a większość wprowadzanych zmian nic nie daje.

Pomiar wartości pozwala zacząć priorytetyzować zmiany i praktykować jedną z fundamentalnych zasad Agile, którą jest “sztuka maksymalizacji pracy niewykonanej”.

Dziękuję za lekturę.
Nazywam się Tomasz Bienias, pomagam w budowie firm rozwijających produkty cyfrowe. Sprawdź czym się zajmuję.


Informacje o nowych artykułach możesz dostać w Newsletterze.