Proste bariery strategiczne

Sukces realizacji strategii firmy to rzadkość. Liczne badania mówią dlaczego tak się dzieje, a wymieniane w nich powody się powtarzają. Zaskakująco dużo zależy od rzeczy pozornie prostych.

Z ankiet przeprowadzonych wśród prezesów firm wynika, że ich największym wyzwaniem jest skuteczność realizacji planów strategicznych. Zaledwie jedna trzecia lub mniej firm osiąga do 60 procent swoich celów (źródła na dole wpisu).

Rzeczy kluczowe dla strategii z artykułu “Secrets to successful strategy execution”

Jeden z głównych problemów wiąże się z tym, że pracownicy nie wiedzą, co jest ważne dla firmy. W efekcie trudno im podejmować właściwe decyzje. W badaniu MIT Sloan okazało się, że tylko jedna czwarta menedżerów potrafi nazwać strategiczne priorytety organizacji. Konsultanci z Booz & Company (publikacja w HBR) zidentyfikowali 17 czynników wpływających na skuteczność strategii. Ponad połowa z nich związana jest z obiegiem informacji. Z pierwszej piątki dotyczą go aż trzy.

Drugi z najpopularniejszych problemów z wdrażaniem strategii to brak zasobów. Nie ma chyba osoby, która się z nim nie zetknęła w pracy. Deficyt zasobów bierze się z nadmiaru tematów, które wypełniają plany strategiczne. Nie znika wraz ze zwiększaniem wydatków i skali. Firmy rzadko wybierają najważniejsze, bo to oznacza rezygnację – decyzję o nie poświęcaniu uwagi określonym rzeczom.

Z analizy zestawień tego typu wynika, że o niepowodzeniach decydują rzeczy wręcz banalne. Często by osiągnąć poprawę wystarczy zająć się poprawą obiegu informacji i wyjaśnieniem odpowiedzialności za decyzje. Dużo daje dyscyplina i konsekwentne wracanie do najważniejszych tematów. Rzadko te rzeczy robione są dobrze. Jeden z powodów jaki wyłania się z badań i literatury przedmiotu to „luka strategiczna” w edukacji menedżerskiej. W jej trakcie dużo opowiada o historii strategii, które już dały efekty. Za mało uwagi poświęca się wdrażaniu zmian i planów.

Wybrane Źródła:

“Secrets to successful strategy execution” HBR 2008

“Why Strategy Execution Unravels — and What to Do About It” HBR, 2015


Najbliższy warsztat otwarty "OKRy w praktyce" 23 czerwca 2022.