Co to są OKRy i jak się je pisze?

OKR to skrót od Objectives Key Results. Jest to wykorzystująca cele metoda zarządzania firmą opracowana w Intelu i stosowana m.in. w Google. W Polsce używają jej Allegro, Flixbus i ponad 50 innych firm.

Najbardziej znanym elementem OKR-ów jest format zapisu, który zawiera wszystkie składowe dobrego celu. O ze skrótu OKR to cel (Objective) a KR to miary jego osiągnięcia – kluczowe rezultaty (Key Results).

Cel w OKR powinien być jakościowy (więc nie jest wymierny). To jest hasło, opisujące stan, lub zmianę, którą zamierzamy osiągnąć. Jest czymś, co nadaje się na sztandar. Np. „Podbić rynek chiński”. Hasło powinno być ekscytujące, odbiorca powinien łatwo złapać jego wartość.

Kluczowe rezultaty to kilka punktów, których ocena pokaże, w jakim stopniu udało się osiągnąć cel. Są wymierne. Każdy z nich niezależnie będzie za jakiś czas łatwo ocenić. Dzięki temu będziemy w stanie bez dużego wysiłku powiedzieć na jakim poziomie realizacji jesteśmy. Muszą to być rzeczy obiektywnie mierzone i mierzalne – nie warto się tu oszukiwać.

Pełen zestaw może wyglądać tak:

Rozpocząć przygotowania do maratonu
– Przeczytać 2 książki o bieganiu
– Ustalić kiedy najwcześniej mogę wystartować
– Zaangażować trenera – mentora
– Rozpocząć treningi

Pojedynczy zestaw dotyczy jednej rzeczy, w celach na dany okres można mieć ich kilka. Ilość zależy od możliwości i ambicji. Wybiera się rzeczy najważniejsze, te na których chcemy się skupić – między 3 a 5. Każdy powinien być opisany również maksymalnie pięcioma rezultatami.

OKRy to nie tylko cele – to również proces ustalania priorytetów, podejście do pracy i filozofia. Przynosi więcej korzyści niż tylko klarowność zapisu. Więcej o tym w artykule Jakie korzyści daje wdrożenie OKR.

OKRy nie są jedynym podejściem rozwiązującym problem zarządzania celami. Są jednak najbardziej przejrzystym, zrozumiałym i w efekcie chyba najpopularniejszym. Oraz  relatywnie prostym do zrozumienia. Wprowadził je Intel w latach 70, potem, ponad 15 lat temu, Google.

Dla porównania Yammer używał systemu MORPHs. To skrót od Misja, Cele, Rezultaty, Ludzie i Sposoby. Jak wyjaśnia założyciel David Sacks misja to jedno zdanie określające odpowiedzialność pracownika, cele to dwie, trzy rzeczy do osiągnięcia, rezultaty określają ich KPI. Za tym stoi sposób ustalania tych i pracy z ludźmi, z których każdy ma taki zestaw na jednej kartce. MORPH skupia się na zadaniach poszczególnych pracowników.

Opracowany w Salesforce, V2MOM używany był od lat choćby w Goldenline.pl. Określa się Wizję, Wartości, Metody, Przeszkody i Miary. Wizja określa, co organizacja chce osiągnąć, wartości są kluczowymi zasadami w tym działaniu. Metody mówią jak zostaną osiągnięte cele, opisując konkretne kroki. Przeszkody to problemy, które trzeba będzie pokonać. Miary są odpowiednikiem KPI – pozwalają stwierdzić czy cele zostały osiągnięte.


Dziękuję za lekturę. OKR-ami zajmuję się od ponad 4 lat.
Jeśli potrzebujesz wsparcia we wdrożeniu skontaktuj się ze mną.

Zapraszam też na warsztaty otwarte.