Co to są OKRy i jak się je pisze?

OKR to skrót od Objectives Key Results. Jest to wykorzystująca cele metoda zarządzania firmą opracowana w Intelu i stosowana m.in. w Google. W Polsce używają jej Allegro, Flixbus i ponad 50 innych firm.

Najbardziej znanym elementem OKR-ów jest format zapisu celu. O ze skrótu OKR to cel (Objective) a KR to kluczowe rezultaty (Key Results), które są miarami sukcesu.

Cel w OKR powinien być jakościowy (nie jest więc wymierny). To hasło opisujące stan lub zmianę, którą zamierzamy osiągnąć. „Osiągnięcie” byłoby tu niezłym tłumaczeniem angielskiego Objective. Ma to być ekscytujące, konkretne wyzwanie, odbiorca powinien łatwo złapać jego wartość i zapamiętać. Służy m.in. do precyzyjnego komunikowania zamierzeń np. „Podbić rynek chiński”.

Kluczowe rezultaty to od 3 do 5 punktów, których łączna ocena pokaże, w jakim stopniu udało się osiągnąć cel. Są wymierne. Każdy z nich jest jedną, niezależną miarą. Będzie można ją za jakiś czas zweryfikować. To pozwoli powiedzieć na jakim poziomie realizacji celu jesteśmy.

Pełen zestaw może wyglądać tak:

Wejść na rynek niemiecki
Ruch na stronach internetowych na poziomie 1000 użytkowników/M
Minimum 50 zapytań o ofertę /M
Pozyskane 10 pierwszych zamówień

Cel dotyczy jednej rzeczy, na dany okres można mieć ich w firmie kilka. Im mniej tym lepiej – na poziomie zespołu najlepiej ograniczyć się do jednego celu na kwartał. Wybiera się rzeczy najważniejsze, na których chcemy się skupić.

OKRy to nie tylko cele – to również proces ustalania priorytetów oraz zbiór praktyk dotyczących realizacji. Całość przynosi więcej korzyści niż tylko klarowność zapisu celu. Więcej w artykule Jakie korzyści daje wdrożenie OKR.

OKRy nie są jedynym podejściem do problemu zarządzania celami. Są jednak najbardziej przejrzystym, zrozumiałym i obecnie najpopularniejszym. Wprowadził je Intel w latach 70, potem, ponad 15 lat temu, Google. W Polsce korzysta z nich co najmniej kilkadziesiąt firm.

Dla porównania przejęty w 2008 roku przez Microsoft Yammer używał systemu MORPHs. To skrót od Misja, Cele, Rezultaty, Ludzie i Sposoby. Opracowany w Salesforce V2MOM określa Wizję, Wartości, Metody, Przeszkody i Miary. Wizja mówi, co organizacja chce osiągnąć, wartości są kluczowymi zasadami w tym działaniu. Metody mówią jak zostaną osiągnięte cele, opisując konkretne kroki. Przeszkody to problemy, które trzeba będzie pokonać. Miary są odpowiednikiem KPI – pozwalają stwierdzić czy cele zostały osiągnięte.

Więcej na temat tworzenia OKR we wpisie Jak stawiać cele OKR.


Dziękuję za lekturę. Zapraszam na Warsztaty otwarte.