Co to są OKRy i jak się je pisze?

OKR to skrót od Objectives Key Results. Jest to wykorzystująca cele metoda zarządzania opracowana w Intelu i stosowana w Google, Allegro i setkach innych firm. Opisuje jak ustalać i zapisywać priorytety oraz co robić, by poprawić skuteczność ich realizacji.

Najbardziej znanym elementem OKR-ów jest format zapisu celu. O ze skrótu OKR to cel („Osiągnięcie” może być dobrym tłumaczeniem angielskiego Objective). Key Results czyli kluczowe rezultaty są miarami sukcesu.

Objective w OKR powinien być jakościowy (nie jest więc wymierny). To hasło, które nazywa zmianę lub stan, który firma lub zespół zamierza osiągnąć. Ma określać ekscytujące, konkretne wyzwanie. Służy do precyzyjnego komunikowania priorytetów, odbiorca powinien być w stanie łatwo je zapamiętać i zrozumieć jego wartość.

Kluczowe rezultaty to 3 do 5 punktów, których ocena pokaże czy udało się osiągnąć cel. Każdy jest niezależną miarą, którą można regularnie i jednoznacznie weryfikować.

Pełen zestaw może wyglądać tak:

Wejść na rynek niemiecki
Ruch na stronach internetowych na poziomie 1000 użytkowników/M
Minimum 50 zapytań o ofertę /M
Pozyskane 10 pierwszych zamówień

Cel OKR dotyczy jednej rzeczy, na dany okres firma może przyjąć kilka. Im mniej tym lepiej. Na poziomie zespołu najlepiej ograniczyć się do jednego OKR na kwartał. Wybiera się rzeczy najważniejsze, priorytety, na których zespół ma się skupić. OKRy zespołów aktualizuje się co kwartał a postęp ich realizacji monitoruje co tydzień, najrzadziej dwa. Nie jest rekomendowane tworzenie indywidualnych OKR.

OKRy to nie tylko cele – to również proces ustalania i zgrywania priorytetów w firmie oraz zbiór praktyk zwiększających skuteczność realizacji. Całość przynosi więcej korzyści niż tylko klarowność zapisu celu. Więcej w artykule Jakie korzyści daje wdrożenie OKR.

Kompendium wiedzy na temat metody można znaleźć w krótkim, darmowym eBooku „ABC Metody OKR”.

OKRy nie są jedynym podejściem do zarządzania celami. Są jednak przejrzyste, zrozumiałe, względnie proste i obecnie najpopularniejsze. Wprowadził je Intel w latach 70. a ponad 20 lat temu zaczęło stosować Google. W Polsce wykorzystuje OKR co najmniej kilkadziesiąt firm między innymi Allegro, mBank, ZnanyLekarz.pl czy Nationale-Nederlanden.

Dla porównania opracowany w Salesforce V2MOM określa Wizję, Wartości, Metody, Przeszkody i Miary. Wizja mówi, co organizacja chce osiągnąć, wartości są kluczowymi zasadami w tym działaniu. Metody mówią jak zostaną osiągnięte cele, opisują konkretne kroki. Przeszkody to problemy, które trzeba będzie pokonać. Miary są odpowiednikiem KPI – pozwalają stwierdzić czy cele zostały osiągnięte.

Więcej o tym jak tworzyć cele OKR we wpisach:

Jak stawiać cele OKR

Przykłady celów OKR, różne działy

Zbiór najważniejszych materiałów o metodzie OKR można znaleźć w linkach poniżej.

Powered by TinyLetter