Jak organizować sesje strategiczne – ABC [PDF]

Sesje strategiczne i praca nad strategią są ważnym elementem procesu ustalania priorytetów. Ułatwiają określenie rocznych OKR firmy.

Jak organizować sesje strategiczne?  Na stronach przewodnika zalecenia dotyczące agendy, składu, formatu i metod pracy.

Link do pliku PDF: ABC Sesji strategicznych – OKRy.pl

Poniżej możesz napisać czego oczekujesz od przewodnika lub jakie masz do niego uwagi.

Na wiadomość mogę odpisać. Nie będę używał adresu do celów promocyjnych.

Powered by TinyLetter