Jak organizować sesje strategiczne [PDF]

Sesje strategiczne i praca nad strategią są ważnym elementem procesu ustalania priorytetów. Ułatwiają określenie rocznych OKR firmy.

Jak organizować sesje strategiczne?  Na stronach przewodnika zalecenia dotyczące agendy, składu, formatu i metod pracy.

Link do pliku PDF: ABC Sesji strategicznych – OKRy.pl

Dziękuję za lekturę.
Nazywam się Tomasz Bienias, pomagam w budowie firm rozwijających produkty cyfrowe. Sprawdź czym się zajmuję.


Informacje o nowych artykułach możesz dostać w Newsletterze.