Jak stawiać cele OKR – wskazówki i przykłady

Zapis celów w OKR jest tylko pozornie łatwy. W rzeczywistości określenie dobrego celu wymaga uwagi, zmusza do myślenia i prowokuje rozmowę. Jest ona jedną z większych wartości pracy w OKRach.

Zanim zaczniesz przeczytaj: Co to są OKRy i jak się je pisze.

Celów OKR nie ustala się w pojedynkę – największy sens mają one dla zespołów. Dzięki wspólnej pracy nad zapisem członkowie zespołu lepiej rozumieją wyzwanie i bardziej się z nim identyfikują.

Jakie cechy ma dobry cel?

O – objective – nazywa to, co zamierzamy osiągnąć. Można to przetłumaczyć właśnie jako „Osiągnięcie”. Często mówimy o nim „cel”, ale jest to mylące ponieważ dopiero cały zestaw O+KR jest celem.

Objective jest jakościowym hasłem, które powinno:

  1. Być łatwe do zapamiętania
  2. Określać istotę zmiany mówiąc o czymś, co jest ważne
  3. Dawać powód do zaangażowania się

Objective to krótki i konkretny komunikat. Powinno dać się go przekazać w przysłowiowej windzie. Można sobie wyobrazić, jak ogłasza się „Objective” stojąc przed zespołem. Czy będzie zrozumiały?  Czy członkowie zespołu będą w stanie go powtórzyć za godzinę, jutro?

Cel „O” jest jakościowy czyli nie zawiera miar. Do ustalania miar służą KRy. Najprościej mówiąc: poznajemy, że cel jest jakościowy jeśli… nie jest ilościowy. Oraz – jeśli zawiera konieczną do zdefiniowania lub doprecyzowania „jakość”.  To właśnie sprecyzowaniem o co w niej chodzi i co jest najważniejsze zajmują się KRy.

Jakie cechy mają dobre KR-y?

KR-y, Key Results czyli Kluczowe Rezultaty powinny odpowiedzieć na pytanie „po czym poznamy, że osiągnęliśmy cel”. Czy inaczej, jak to zmierzymy. To ideał, do którego trzeba dążyć. Samego mierzenia trzeba się nauczyć, jest to jedno z większych wyzwań związanych z pisaniem OKR.

W modelowych KR używane są takie miary jak np. docelowa waga w kilogramach dla celu „Schudnąć”.  W trakcie nauki i wdrażania OKR bardzo często wśród Kluczowych Rezultatów będziemy mieć nazwane istotne rzeczy, które powstaną lub zostaną zakończone. Na tym etapie od kurczowego trzymania się metody ważniejsze jest to, jak żyje i działa w organizacji. Trzeba jednak pamiętać, że w KR-ach mówimy o osiągnięciach a nie zadaniach (jaki będzie wynik, a nie „czym będziemy się zajmowali”).

Jakie powinny być KRy:

  1. Wymierne – używające metryk nadających się do obiektywnego pomiaru…
  2. …lub binarne – są to rzeczy, o których będzie można powiedzieć, że miały miejsce lub nie
  3. Mogą też nazywać dokonania
  4. Pomiar musi być możliwy w momencie rozliczania (na koniec okresu, którego cel dotyczy, nie później)

Można posługiwać się zdrowym rozsądkiem i zostawić pole na ocenę, ale jasno ustalając kto oceni poziom realizacji celu. To przydatne zwłaszcza w ciągnących się projektach. Można z nich wybrnąć posługując się kryterium „bycia na ścieżce do celu” i oceniając procent zaawansowania. Jednak lepiej takich sytuacji unikać.

Jak ma wyglądać całość?

Dowolny zestaw Cel+Miary można sprawdzić zadając pytania:
– Czy cel jest jasny, istotny i jakościowy („test windowy”)
– Czy miary odzwierciedlają jego realizację
– Czy jeśli wszystkie KR zostaną osiągnięte, będzie to oznaczało zrealizowanie celu.

HolidayCheck OKR self-check checklist

W organizacjach warto używać check-list. To efektywny sposób przekazywania wiedzy. Potem pytamy tworzące cele zespoły, czy sprawdziły poprawność OKR posługując się listą.  Często dopiero wtedy to zrobią. Załączam przykład check-listy używanej w HolidayCheck, którą opracował Tomek Dąbrowski, lider OKR-ów w tej firmie. Dopiero zaznaczenie wszystkich punktów check-listy na „tak” oznacza, że dobrze napisaliśmy cel OKR.

Czasem przekonamy się, że wypełnienie wszystkich miar (każdy KR na 100 proc.) – choć przy pisaniu wydawało się inaczej – nie będzie oznaczało realizacji celu. Warto dokonać jeszcze jednej weryfikacji – spróbować „wyzerować” pojedyncze punkty i sprawdzić sensowność częściowej realizacji.

Przykłady celów jakościowych

Używając podejścia SMART i stawiając cele nauczyliśmy się, że muszą one być wymierne. Dlatego często wyzwaniem jest określenie jakościowego Objective.

Więcej na ten temat: Jak stawiać jakościowe cele.

Przykłady Objective:

Z powodzeniem wprowadzimy produkt na rynek

To klasyczny „Objective”. Nie wiemy co to jest to powodzenie, ono jest tu niezdefiniowaną jakością. Równocześnie samo wprowadzenie produktu na rynek nie jest jednoznaczne. Sukces może być mierzony rynkowo (zasięg, oceny, tempo wzrostu) czy też np. tym, że w wersji wdrożonej nie będzie krytycznych błędów. Tu celem nie jest samo wprowadzenie – jakość nadaje mu dopiero wymiar sukcesu.

Poprawić trend w ocenach aplikacji

Taki cel można sobie postawić gdy wprowadziliśmy aplikację na rynek, lub wdrożyliśmy jej nową wersję i okazuje się, że oceny użytkowników są chłodne lub negatywna.

Zachwycić użytkowników

Gdy aplikacja oceniana jest pozytywnie, ale chcemy, by było lepiej, można postawić taki cel przyjmując miary związane z ocenami (same piątki) albo z parametrami, które mierzymy – jak Net Promoter Score czy poziom zaangażowania (najważniejsze powinny znaleźć się na poziomach o jakich dotąd nam się nie marzyło).

Więcej: Przykłady celów OKR, różne działy.

 


Warsztat otwarty "OKRy w praktyce". Zapraszamy.