Jak stawiać cele OKR?

Zapis celów w OKR jest tylko pozornie łatwy. Określenie dobrego celu zmusza do myślenia i prowokuje rozmowę o podejmowanym wyzwaniu. Jest ona jedną z większych wartości pracy w OKRach.

Zanim zaczniesz przeczytaj: Co to są OKRy.

Jakie cechy ma dobry cel?

Objective nazywa to, co zamierzamy osiągnąć. Można to słowo przetłumaczyć właśnie jako „Osiągnięcie”. Czasem mówimy o nim „cel”, ale to cały zestaw O+KR jest celem.

Objective jest jakościowym hasłem, które powinno:

 1. Być łatwe do zapamiętania
 2. Określać istotę zmiany
 3. Mówić co jest ważne
 4. Dawać powód do zaangażowania się

Objective to krótki i konkretny komunikat. Powinno dać się go przekazać w przysłowiowej windzie. Można sobie wyobrazić jak ogłasza się „Objective” stojąc przed zespołem. Czy będzie zrozumiały? Czy słuchacze będą w stanie go powtórzyć za godzinę? Czy będą pamiętali go jutro?

Cel „O” jest jakościowy czyli nie zawiera miar. Do ustalania miar służą KRy. Poznajemy więc, że cel jest jakościowy jeśli… nie jest ilościowy. Oraz jeśli zawiera konieczną do zdefiniowania lub doprecyzowania „jakość”. To właśnie sprecyzowaniem o co w niej chodzi i co jest najważniejsze zajmują się KRy.

Jakie cechy mają dobre KR-y?

KR-y, Key Results czyli Kluczowe Rezultaty powinny odpowiedzieć na pytanie „po czym poznamy, że osiągnęliśmy cel”. Czy inaczej, jak to zmierzymy. To ideał, do którego trzeba dążyć. Samo mierzenie postępu realizacji celów, jest to jedno z większych wyzwań związanych z pisaniem OKR.

W modelowych KR używane są tylko miary, takie jak np. waga w kilogramach (można jej użyć np. dla celu „Schudnąć”). W trakcie nauki i wdrażania OKR wśród Kluczowych Rezultatów można dopuszczać tzw. Kamienie Milowe – istotne rzeczy, które powstaną lub zostaną zakończone. Na tym etapie od kurczowego trzymania się metody ważniejszy jest postęp jej adaptacji w organizacji. Trzeba jednak unikać nazywania zadań w KR.

Jakie mogą być KRy:

 • Wymierne – używają metryk, które są znaną liczbą
 • Binarne – można stwierdzić, że coś miało miejsce lub nie
 • Nazywające dokonania (istotny „Kamień milowy”)

Poprawność KR można sprawdzić zadając pytania:

 • Czy to jest miara czy zadanie?
 • Czy mierzy postęp celu (Objective)?
 • Jaką wartość ma dziś?

Pomiar musi być możliwy na koniec okresu, którego cel dotyczy, nie później. Trudno będzie to zrobić, jeśli w dniu ustalania KR nie będzie znana jego wartość. Musi być znane również jej źródło i sposób wyliczenia.

Jak ma wyglądać całość?

Cały OKR można sprawdzić zadając pytania:

 • Czy cel jest jasny, istotny i jakościowy
 • Czy miary odzwierciedlają jego realizację
 • Czy wypełnienie wszystkich KR będzie oznaczało realizację celu.

Warto jeszcze spróbować “wyzerować” pojedyncze Kluczowe Rezultaty i sprawdzić sensowność pomiaru częściowej realizacji.

W pisaniu OKR przydają się check-listy. To efektywny sposób utrwalania nawyków. Można w nich użyć wymienionych tu punktów lub opracować własne. Oto przykład check-listy z firmy HolidayCheck. Dopiero zaznaczenie wszystkich pozycji na “tak” oznacza, że dobrze napisaliśmy cel OKR.

HolidayCheck OKR self-check checklist

Kto pisze cele?

Cele OKR opisują pracę zespołu. Dlatego nie ustala się ich w pojedynkę, nie robi tego sam manager, ani nawet wybrane osoby – trzeba wciągnąć cały zespół. Dzięki wspólnej pracy nad zapisem jego członkowie lepiej rozumieją wyzwanie i bardziej się z nim identyfikują.

Ustalanie nie oznacza, że cały zespół redaguje ostateczny zapis celu i miar. Gdy już wiadomo jakie będzie O i KR, szczegóły ich zapisu i określenia warto oddać w ręce osób, które zrobią to najlepiej. Więcej o procesie pracy zespołu we wpisie Jak ustalić OKRy – kroki.

Używając podejścia SMART i stawiając cele nauczyliśmy się, że muszą one być wymierne. Dlatego często wyzwaniem jest określenie jakościowego Objective. Więcej: Jakościowe cele.

Przykłady celów jakościowych

Z powodzeniem wprowadzimy produkt na rynek. Celem nie jest samo wdrożenie. Jest ono już w zasięgu zespołu, który określa taki priorytet. Ma on zainspirować do osiągnięcia dobrych wyników mierzonych np. za pomocą ocen odbiorców lub kryteriami jakości technicznej np. liczbą błędów. 

Poprawić trend w ocenach aplikacji – taki cel można sobie postawić gdy wprowadziliśmy aplikację na rynek, lub wdrożyliśmy jej nową wersję i okazuje się, że oceny użytkowników są chłodne lub negatywna.

Zachwycić użytkowników – gdy aplikacja oceniana jest pozytywnie, ale chcemy, by było lepiej, można postawić taki cel przyjmując miary związane z ocenami (same piątki) albo z parametrami, które mierzymy – jak Net Promoter Score czy poziom zaangażowania (najważniejsze powinny znaleźć się na poziomach o jakich dotąd nam się nie marzyło).

Więcej: Przykłady OKR.

 

Dziękuję za lekturę.
Nazywam się Tomasz Bienias, pomagam w budowie firm rozwijających produkty cyfrowe. Sprawdź czym się zajmuję.


Informacje o nowych artykułach możesz dostać w Newsletterze.