Czy OKR muszą być kwartalne?

Na jaki czas ustalać cele, jak często je zmieniać, jak często rozliczać? Ile powinien trwać proces ustaleń?

Artykuł, który warto poznać wcześniej: Jak ustalać OKRy w organizacji.

Okresy OKRów powinny być na tyle długie, by pojawił się widoczny postęp w realizacji. Równocześnie na tyle krótkie, by stale wyciągać wnioski i mieć przestrzeń na zmiany. Rok to za dużo, choćby dlatego, że trudno coś robić dobrze poprawiając to tylko raz na 12 miesięcy. Najkrótszym sensownym okresem wydają się dwa miesiące, górny poziom to cztery.

Kadencję OKRów pokazuje ilustracja z prezentacji firmy Perdoo, która rozwija aplikację obsługującą proces.

Najczęściej wybieranym okresem jest kwartał. Żeby nie ustalać celów w Święta, niektóre firmy decydują się na przesunięcie startu roku OKRowego na początek grudnia. Nikt nie powiedział, że okresy muszą być równe. Te obejmujące święta i wakacje mogą być dłuższe. Ma to sens zwłaszcza, gdy biznes jest sezonowy. Ważne by okres był przewidywalny i dla wszystkich zespołów miał miejsce w tym samym czasie.

W Objectives and Key Results często aktualizujemy cele jednak większość czasu spędzamy na realizacji. Dlatego faza decydowania o celach powinna trwać możliwie krótko. Dla wielu osób, przede wszystkim liderów zespołów, są to dni w której mniej czasu poświęca się realizacji zadań. Czas idzie na podejmowanie decyzji o priorytetach, pracę nad celami, koordynację, ustalanie miar oraz ocenę i wyciąganie wniosków z postępu realizacji.

W opisie przypadku niemieckiej firmy HolidayCheck “Workpath Magazine” pokazuje takie elementy:

W tym przykładzie ustalanie celów trwa ponad 4 tygodnie. W terminie “dzień gotowości minus 3 tygodnie” ogłaszane są cele firmy. Z czasem ten okres się skraca, dłuższy potrzebny jest na początku, w okresie wprowadzania i nauki metody.

Dziękuję za lekturę.
Nazywam się Tomasz Bienias, pomagam w budowie firm rozwijających produkty cyfrowe. Sprawdź czym się zajmuję.


Informacje o nowych artykułach możesz dostać w Newsletterze.