Co to są OKRy i jak się je pisze?

OKR to skrót od Objectives Key Results. Jest to wykorzystująca cele metoda zarządzania firmą opracowana w Intelu i stosowana m.in. w Google. W Polsce używają jej Allegro, Flixbus i ponad 50 innych firm.

Najbardziej znanym elementem OKR-ów jest format zapisu celu. O ze skrótu OKR to cel („Osiągnięcie” byłoby niezłym tłumaczeniem angielskiego Objective) a KR – kluczowe rezultaty (Key Results) – są miarami sukcesu.

„Objective” w OKR powinien być jakościowy (nie jest więc wymierny). To hasło opisujące stan lub zmianę, którą zamierzamy osiągnąć. Ma to być ekscytujące, konkretne wyzwanie, odbiorca powinien łatwo złapać jego wartość i zapamiętać. Służy m.in. do precyzyjnego komunikowania zamierzeń np. „Podbić rynek chiński”.

Kluczowe rezultaty to od 3 do 5 punktów, których łączna ocena pokaże, w jakim stopniu udało się osiągnąć cel. Są wymierne. Każdy z nich jest jedną, niezależną miarą. Będzie można ją za jakiś czas zweryfikować. To pozwoli powiedzieć na jakim poziomie realizacji celu jesteśmy.

Pełen zestaw może wyglądać tak:

Wejść na rynek niemiecki
Ruch na stronach internetowych na poziomie 1000 użytkowników/M
Minimum 50 zapytań o ofertę /M
Pozyskane 10 pierwszych zamówień

Cel dotyczy jednej rzeczy, na dany okres można mieć ich w firmie kilka. Im mniej tym lepiej – na poziomie zespołu najlepiej ograniczyć się do jednego celu na kwartał. Wybiera się rzeczy najważniejsze, na których chcemy się skupić.

OKRy to nie tylko cele – to również proces ustalania priorytetów oraz zbiór praktyk zwiększających skuteczność realizacji. Całość przynosi więcej korzyści niż tylko klarowność zapisu celu.

Więcej: Jakie korzyści daje wdrożenie OKR.

OKRy nie są jedynym podejściem do problemu zarządzania celami. Są jednak najbardziej przejrzystym, zrozumiałym i obecnie najpopularniejszym. Wprowadził je Intel w latach 70, potem, ponad 15 lat temu, Google. W Polsce korzysta z nich co najmniej kilkadziesiąt firm.

Dla porównania opracowany w Salesforce V2MOM określa Wizję, Wartości, Metody, Przeszkody i Miary. Wizja mówi, co organizacja chce osiągnąć, wartości są kluczowymi zasadami w tym działaniu. Metody mówią jak zostaną osiągnięte cele, opisując konkretne kroki. Przeszkody to problemy, które trzeba będzie pokonać. Miary są odpowiednikiem KPI – pozwalają stwierdzić czy cele zostały osiągnięte.

Więcej we wpisach:

Jak stawiać cele OKR.

Jak stawiać jakościowe cele.

Przykłady celów OKR, różne działy.


Warsztat otwarty "OKRy w praktyce". Zapraszamy.