Co to są OKRy i jak się je pisze?

OKR to skrót od Objectives Key Results. Jest to wykorzystująca cele metoda zarządzania firmą opracowana w Intelu i stosowana m.in. w Google. W Polsce używają jej Allegro, Flixbus i ponad setka firm z różnych branż.

Najbardziej znanym elementem OKR-ów jest format zapisu celu. O ze skrótu OKR to cel („Osiągnięcie” byłoby niezłym tłumaczeniem angielskiego Objective) a KR – kluczowe rezultaty (Key Results) – są miarami sukcesu.

Objective w OKR powinien być jakościowy (nie jest więc wymierny). To hasło nazywające zmianę lub stan, który zamierzamy osiągnąć. Ma określać ekscytujące, konkretne wyzwanie. Służy do precyzyjnego komunikowania zamierzeń, odbiorca powinien być w stanie łatwo je zapamiętać i zrozumieć jego wartość.

Kluczowe rezultaty to od 3 do 5 punktów, których łączna ocena pokaże, w jakim stopniu udało się osiągnąć cel. Są wymierne. Każdy jest jedną, niezależną miarą. Będzie można ją jednoznacznie zweryfikować. To pozwoli powiedzieć na jakim poziomie realizacji celu jesteśmy.

Pełen zestaw może wyglądać tak:

Wejść na rynek niemiecki
Ruch na stronach internetowych na poziomie 1000 użytkowników/M
Minimum 50 zapytań o ofertę /M
Pozyskane 10 pierwszych zamówień

Cel OKR dotyczy jednej rzeczy, na dany okres można mieć ich w firmie kilka. Mniej to lepiej – na poziomie zespołu najlepiej ograniczyć się do jednego celu na kwartał. Wybiera się rzeczy najważniejsze, priorytery, na których chcemy się skupić.

OKRy to nie tylko cele – to również proces ustalania i zgrywania priorytetów w firmie oraz zbiór praktyk zwiększających skuteczność realizacji. Całość przynosi więcej korzyści niż tylko klarowność zapisu celu. Więcej w artykule Jakie korzyści daje wdrożenie OKR.

OKRy nie są jedynym podejściem do zarządzania celami. Są jednak najbardziej przejrzystym, zrozumiałym i obecnie najpopularniejszym. Wprowadził je Intel w latach 70. a ponad 20 lat temu zaczęło stosować Google. W Polsce pracuje w OKR co najmniej kilkadziesiąt firm między innymi Allegro, mBank, ZnanyLekarz.pl czy Nationale-Nederlanden.

Dla porównania opracowany w Salesforce V2MOM określa Wizję, Wartości, Metody, Przeszkody i Miary. Wizja mówi, co organizacja chce osiągnąć, wartości są kluczowymi zasadami w tym działaniu. Metody mówią jak zostaną osiągnięte cele, opisują konkretne kroki. Przeszkody to problemy, które trzeba będzie pokonać. Miary są odpowiednikiem KPI – pozwalają stwierdzić czy cele zostały osiągnięte.

Krótkie kompendium na temat metody można znaleźć w mini eBooku OKRy.pl „ABC Metody OKR”.

Jak tworzyć cele OKR można przeczytać we wpisach Jak stawiać cele OKR oraz Przykłady celów OKR, różne działy.

Powered by TinyLetter