Jakie korzyści dają OKRy?

Jasna wizja, strategia, wybrane priorytety i dobrze zakomunikowane cele pomagają każdej organizacji. Ich ustalanie i realizację wspierają metodyki opracowane w branży technologicznej i używane przez takie firmy jak Intel, Salesforce czy Google.

Tradycyjne metody stawiania celów nie działają – m.in dlatego, że cele aktualizuje się za rzadko, a organizacje nie mają wspólnego „języka celów”. Wg firmy doradczej Deloitte organizacje, które mają spójny proces na cele, aż cztery razy częściej osiągają lepsze wyniki. Żaden inny czynnik nie wpływa na to w tak dużym stopniu.

Z raportu niemieckiej firmy Workpath wynika, że w organizacjach, które miały cele dograne za pomocą OKR, o 34 procent rosła skuteczność ich realizacji. Ponieważ OKRy są uproszczoną wersją MBO, warto wspomnieć, że wg opublikowanej w 1991 metaanalizy 70 badań wdrożeń Management by Objectives, przy dużym zaangażowaniu zarządów produktywność w firmie może wzrosnąć nawet o 56 procent (przy małym – „tylko” o 6 procent).

Wdrożenie OKR zwiększa skuteczność realizacji strategii. Wspiera też budowanie organizacji produktowej i kultury pracy opartej na zaufaniu.

Osiąga się to głównie przez zgranie działań i eliminację inicjatyw, które nie wspierają strategii. Czytelne priorytety oraz przyjęty w metodzie, oddolny sposób stawiania celów zwiększają zaangażowanie ludzi. Korzyści mogą wynikać też z wyjaśnienia odpowiedzialności za obszary i działania, które proces wymusza.

Jakie są główne źródła korzyści OKR – Objectives and Key Results?

Wybór i ustalenie priorytetów

Jedną z pierwszych rzeczy jakie robi się wdrażając OKRy jest wybór i spisanie w czytelnej, przystępnej formie, aktualnych priorytetów. Podejście wymusza ustalony format i zwięzły zapis celów – zrozumiały dla każdego.

Wbrew pozorom, nawet w dojrzałych organizacjach, to nie jest proste. Ustalenie co jest najważniejsze i nazwanie tego jest wysiłkiem. Pozwala on na lepsze zaplanowanie działań. Limit liczby celów wymusza wybór – kończymy z sytuacją, w której wszystko jest najważniejsze.

Jasna komunikacja

Sytuacja, w której pracownicy i menedżerowie średniego stopnia nie wiedzą dokąd zmierza ich firma, nie jest rzadka.

W OKR przyjęte cele organizacji są ogłaszane. Poznają je szefowie i członkowie zespołów. Dzięki temu wszyscy wiedzą co jest najważniejsze i co kto robi. Forma zapewnia przejrzystość – cele wszystkich zespołów są transparentne. Nie da się pracować zwinnie bez przejrzystości.

Odpowiedzialność i koordynacja

Po ustaleniu ram i kluczowych celów następuje określenie odpowiedzialności. Fakt, że cele poszczególnych jednostek w organizacji są publiczne poprawia współpracę. Pozwala też na eliminowanie celów, które są sprzeczne.

Rytm

W wielu organizacjach nie ma regularnej, szeroko prowadzonej rozmowy o ważnych sprawach.

Proces OKR zakłada stały przegląd postępu celów. To daje stały dostęp do wiedzy o aktualnej sytuacji i ułatwia podejmowanie decyzji o tym, co będzie najważniejsze w najbliższym czasie.

Dyscyplina

Przyjęte cele obowiązują między cyklami ustaleń. Ten czas ma służyć przede wszystkim realizacji i osiąganiu wyników. Zyskujemy rzadką w dzisiejszej pracy konsekwencję. Tworzy to warunki, w których ludzie skupiają się na zadaniach.

Miara postępu

Na koniec kwartału cele są rozliczane. Sposób zapisu i regularne cykle ustalania pozwalają na monitorowanie postępu.

Przejrzysty, działający system celów, sprawia, że ludzie wiedzą czego się od nich oczekuje i pracują lepiej. Przyjęty proces ustalania, zwiększona odpowiedzialność zespołów i ludzi za własne cele tworzą uczciwe zasady. W efekcie zwiększają zaangażowanie ludzi i ich wkład w biznes.

Zapraszamy do kontaktu – wystarczy wypełnić formularz.

Skasujemy twój email, gdy tylko nie bedzie potrzebny.