Jakie problemy rozwiązują OKRy

Jasna wizja, strategia i dobrze zakomunikowane cele pomagają każdej organizacji. Pomagają w tym frameworki opracowane w branży technologicznej i używane przez takie firmy jak Intel, Salesforce czy Google. Mogą służyć do zarządzania celami ludzi i zespołów. Jakie problemy rozwiązują takie podejścia jak OKRy – Objectives and Key Results?

Wybór i ustalenie priorytetów

Pracownicy często nie wiedzą jaką organizacja ma strategię i priorytety. Jedną z pierwszych rzeczy jakie robi się wdrażając OKRy jest ich wybór i spisanie w czytelnej, przystępnej formie. Podejście wymusza ustalony format i zwięzły zapis celów.

Wbrew pozorom, nawet w długo działających organizacjach, to nie jest proste do napisania. Ustalenie co jest najważniejsze, nazwanie tego i ustalenie dobrych miar jest wysiłkiem. Pozwala on na lepsze zrozumienie wyzwania i zaplanowanie działań. Limit liczby celów wymusza wybór – kończymy z sytuacją, w której wszystko jest najważniejsze.

Przejrzysta komunikacja

Przyjęte cele zwykle są ogłaszane. Poznają je szefowie i członkowie zespołów. Dzięki temu wszyscy wiedzą co jest najważniejsze i co kto robi. Forma zapewnia przejrzystość. Nie da się pracować zwinnie, w autonomicznych zespołach, bez przejrzystości.

Odpowiedzialność i koordynacja

Po ustaleniu ram i kluczowych celów następuje określenie odpowiedzialności. Fakt, że cele poszczególnych jednostek w organizacji są publiczne pozwala na koordynację i poprawia współpracę. Często pozwala też eliminowanie celów, które są sprzeczne.

Rytm

Proces ustalania stanowi swego rodzaju system operacyjny organizacji. Zakłada stały przegląd i aktualizację celów. To daje regularny przegląd sytuacji i podejmowanie decyzji o tym, co najważniejsze w najbliższym czasie. Bez tego w wielu organizacjach nie ma stałej, szeroko prowadzonej rozmowy o ważnych sprawach. Domyślnie jest to kwartał, to jednak zależy od specyfiki organizacji.

Dyscyplina

Przyjęte cele obowiązują między cyklami ustaleń. Nie powinno się wtedy robić zmian i zmieniać kursu. Ten czas ma służyć przede wszystkim realizacji i osiąganiu wyników. Zyskujemy rzadką w dzisiejszej pracy konsekwencję. Tworzy to warunki, w których ludzie skupiają się na wybranych zadaniach. Decyzje raz podjęte obowiązują.

Miara postępu

Na koniec kwartału cele są rozliczane. Sposób zapisu i regularne cykle ustalania pozwalają na monitorowanie postępu.

Przejrzysty, działający system celów sprawia, że ludzie wiedzą czego od nich oczekujemy i pracują lepiej. Przyjęty proces ustalania i odpowiedzialność zespołów i ludzi za własne cele pozwalają też na lepszy wkład pracowników w biznes.

Jeśli coś jest niejasne – zapraszamy do kontaktu – wystarczy wypełnić formularz.

Skasujemy twój email, gdy tylko nie bedzie potrzebny.