Jak rozliczać OKRy

Rozliczanie OKRów zaczyna się przy planowaniu. Wtedy trzeba zadbać, by na koniec okresu dało się zmierzyć KRy i zweryfikować zakładany postęp.

Nie można założyć, że efekt sprawdzimy w kolejnych miesiącach. To warunek formalny, ważny ze względu na funkcję, jaką ten proces pełni. Chodzi przede wszystkim o weryfikację postępu i wyciąganie wniosków.

1. W OKR nie ma premii

Przypomnijmy: żaden pracownik nie powinien dostać premii za realizację OKRów, nie może być też ukarany za nie dowiezienie celów. Ludzie muszą mieć komfort, by byli skłonni do podejmowania ryzyka. W rozwoju produktu i wprowadzaniu zmian często nie wiemy co jest możliwe. Śmiałe postawienie celu może pozwolić nam znaleźć się dalej niż byśmy zakładali podchodząc w tradycyjny sposób.

Określenia “rozliczanie” nie jest łatwo uniknąć. Od jakości rozmowy zależy, czy proces będzie się kojarzył z ocenianiem i utrudniał dostęp do dobrej informacji o postępie oraz podejmowanie ryzyk.

2. Co to znaczy dobry wynik OKR?

Dobry wynik w OKR to 0,7 czyli 70 procent – tak podchodzi do tego większość firm. Melanie Wessels, gdy była w Booking.com odpowiedzialna za OKRy, powiedziała mi: Dla nas wynik 0,7 jest prawdziwym celem. To jest tyle, ile chcemy osiągnąć, nawet jeśli jest to wyzwanie. Jest to trudne, ale możliwe do zrobienia.

Poziom 0,3 opisuje się jako „to co wiemy, że możemy osiągnąć, zakładając mały albo brak współpracy innych zespołów. Oto ilustracja tego podejścia pochodząca ze strony OKRs.com.

Wyzwaniem jest zadbać, by 60-70 proc. nie stało się prawdziwym celem a 1 fikcją. Na to nie ma prostych sposobów.

3. Jak obliczamy poziom realizacji OKR?

Mierzymy poziom realizacji każdego z KR-ów i wyciągamy średnią arytmetyczną.

Na początku okresu warto sprawdzić czy wszystkie KR zrealizowane na 100 procent będą oznaczać osiągnięcie celu. To dobry weryfikator poprawności zapisu celu i doboru miar.

4. Dlaczego nadmierna precyzja nie jest wskazana?

Będzie nas kusiło, by robić rozliczenie używając precyzyjnych miar. Jeśli np. celowaliśmy w pozyskanie 100 klientów, a przyszło 68 (co przy ambitnym celu będzie osiągnięciem) wpiszemy do pozycji w arkuszu 0,68. Można tak robić, ale utrwala to tradycyjne myślenie o celach oraz powoduje, że podejmowany jest wysiłek, który nie daje wymiernego efektu. Dokładniejsze rozliczenie celów nie poprawiło jeszcze sytuacji żadnej firmy.

Alternatywne podejście obrazuje rozliczenie celu w Intel (z prezentacji Johna Doerr’a). Firma stosowała trzy poziomy miar realizacji – zero, połowę albo pełną realizację KR (0, ½, 1). Końcowy był średnią, jak na poniższym przykładzie:

Przy średniej np. z 5-ciu KRów pozwala to otrzymać sensowny liczbowy wynik. Nie warto tego bardziej komplikować.

5. Jak rozmawiać o wynikach OKR?

Cele rozliczamy, żeby zyskać wiedzę o postępie. Gdy ją mamy naprawdę warta zachodu jest rozmowa o tym, co poszło dobrze, a co się nie udało. 

Bardzo często popełniamy błąd i omijamy ten etap. Tymczasem należy mu poświęcić uwagę – ustalić co poszło dobrze, dzięki czemu i czy można było osiągnąć jeszcze lepiej. Zidentyfikować przyczyny niepowodzeń i spróbować na ich podstawie zmienić metody pracy. Rozliczenie jest tylko dobrym wstępem do rozmowy o tym, jak działać w przyszłości.

Powered by TinyLetter