Cel to OKR a nie Kluczowe Rezultaty

Jasny podział odpowiedzialności pomaga w realizacji. W OKR dotyczy ona całości celu, nie poszczególnych Kluczowych Rezultatów.

Odpowiedzialność ma aspekt techniczny, nad którym często przechodzi się do porządku dziennego. Autorzy materiałów o OKR proponują, aby każdy KR miał przypisaną osobę. Wtedy wiadomo kogo pytać. To na pewno lepsze niż stan, w którym tematy nie mają właścicieli. Jednak takie przyporządkowanie prowadzi do mnożenia priorytetów.

KRy są wymiarami celu, a OKR jest całością. Jego właścicielem powinien być zespół, a odpowiedzialnym lider. Jego zadaniem jest przede wszystkim wiedzieć, jak idzie realizacja i co kto w związku z tym robi. To zadania powinno się dzielić między ludzi.

Odpowiedzialność za całość wymusza szersze spojrzenie. Nie powinno się rozmawiać o KR w oderwaniu od O i odwrotnie. W rozmowie o postępie odpowiadamy na pytania dotyczące całości, co jest praktyczne – rozmowa o całym OKR powinna pójść sprawniej niż przechodzenie przez każdy ze składników niezależnie, z różnymi osobami.

Dziękuję za lekturę.
Nazywam się Tomasz Bienias, pomagam w budowie firm rozwijających produkty cyfrowe. Sprawdź czym się zajmuję.


Informacje o nowych artykułach możesz dostać w Newsletterze.