Stawianie celów i teoria motywacji

Stawianie celów to jedna z podstawowych rzeczy w zarządzaniu.Sposób podjęcia zobowiązania czy poziom wyzwania jaki wiąże się z celem mają olbrzymi wpływ na skuteczność.

Cel to osiągnięcie lub stan, w którym chcemy się znaleźć. Dobrze zapisany pozwoli na ukierunkowanie wysiłku a potem zmierzenie postępu co w razie dobrych wyników przyniesie satysfakcję.

Klarowne stawianie jest szczególnie ważne, gdy dotyczy pracy grup ludzi o różnych specjalnościach. Taką sytuację mamy w rozwoju produktów, gdzie nad jedną rzeczą muszą pracować inżynierowie, projektanci, ludzie od produktu i biznesu.

Za często sprowadzana do jest prostych akronimów. Opanowanie skrótu SMART jest przy tym ryzykowne. Z wymienionych w nim cech: Specific / Measurable / Assignable-who will do it / Realistic / Time-related kluczowe są S/M i T.

Wielkim ryzykiem jest pozostawanie w obszarze realistycznym – nie ma dobrego wpływu na motywację do działania.

Pięć elementów, które wpływają na skuteczność celów.

  1. Przejrzystość i precyzja
  2. Wyzwanie – związane z celem może powodować, że staje się interesujący.
  3. Zobowiązanie – osób, których dotyczy. Muszą, powinni zrozumieć i zgodzić się z celem (uznać za własny).
  4. Zapewnienie feedbacku – monitorowanie realizacji i przypominanie co jest ważne.
  5. Złożoność zadania – nie może być zbyt przytłaczające ani za łatwe.

Rozwijając najciekawsze

Precyzja. Mówienie „zróbcie najlepiej jak się da” nie jest efektywne, choć może być wyrazem zaufania. Lepiej działa precyzyjne określenie trudnego celu. Gdy zadanie jest trudne, mogą pomóc specyficzne cele nastawione na naukę (np. poznanie określonej techniki).

Zobowiązanie. Staje się większe się staje, gdy ludzie, których cel dotyczy uczestniczą w jego określeniu. W zespołach znaczenie ma jasne przedstawienie wizji przez lidera. Jeśli ludzie znają kontekst najlepiej będą wiedzieli, jakie działania przedsięwziąć. Dodatkowo, gdy cele ludzi są zgodne z celem ich zespołu, wydajność jest większa. Pomaga też publiczna deklaracja – gdy głośno zakomunikujemy sobie i światu (czy współpracownikom), do czego dążymy.


Dziękuję za lekturę. OKR-ami zajmuję się od ponad 4 lat.
Jeśli potrzebujesz wsparcia we wdrożeniu skontaktuj się ze mną.

Zapraszam też na warsztaty otwarte.