Stawianie celów i teoria motywacji

Stawianie celów to podstawowa umiejętność w zarządzaniu. Sposób podjęcia zobowiązania czy poziom wyzwania jaki wiąże się z celem mają olbrzymi wpływ na skuteczność.

Cel to osiągnięcie lub stan, w którym chcemy się znaleźć. Dobrze zapisany ma ukierunkować wysiłek a potem pozwolić na zmierzenie postępu. Jest to szczególnie ważne, gdy dotyczy pracy zespołów ludzi o różnych specjalnościach. Taką sytuację mamy w rozwoju produktów, gdzie nad jedną rzeczą muszą pracować inżynierowie, projektanci, ludzie od produktu i biznesu.

Aby przeczytać jak do tematu pisania celów podchodzimy w OKR warto zacząć od artykułu Jak stawiać jakościowe cele.

W badaniach, które zainspirowały do opracowania metody OKR naukowcy opisali pięć elementów, które wpływają na skuteczność celów.

  1. Przejrzystość i precyzja
  2. Wyzwanie związane z celem – może powodować, że staje się interesujący
  3. Zobowiązanie osób, których dotyczy
  4. Zapewnienie feedbacku – monitorowanie realizacji i przypominanie co jest ważne
  5. Złożoność zadania – nie może być zbyt przytłaczające ani za łatwe

Warto podkreślić dwa z nich:

Precyzja. Mówienie „zróbcie najlepiej jak się da” nie jest efektywne, choć może być wyrazem zaufania. Lepiej działa precyzyjne określenie trudnego celu. Gdy zadanie jest trudne, mogą pomóc specyficzne cele nastawione na naukę (np. poznanie określonej techniki).

Zobowiązanie ma miejsce gdy ludzie zrozumieją cel i uznają go za własny. Szanse na to stają się większe, gdy uczestniczą w jego określeniu. Dlatego zamiast „wyznaczać cele pracownikom” lepiej wciągnąć ich w proces ustalania, zaczynając od zebrania ich propozycji celów.

Znaczenie ma jasne przedstawienie wizji przez lidera. Jeśli ludzie znają kontekst najlepiej będą wiedzieli, jakie działania przedsięwziąć. Gdy cele ludzi są zgodne z celem zespołu, wydajność jest większa. Pomaga też publiczna deklaracja – gdy głośno zakomunikujemy sobie i światu (czy współpracownikom), do czego dążymy.

Powered by TinyLetter